Müşteri ve Tedarikçiler için Aydınlatma Metni

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?

ÇAMKIRAN SİGORTA (Kuruluş”) olarak Kanunun 10. maddesinde öngölen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize  ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.Bizimlepaylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

ÇAMKIRAN SİGORTA bu metinde belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK” ya da Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kuruluş olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda kapsam, bağlam ve yaklaşımımıza ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

Kişisel  verilere ilişkin temel kavramların tanımlarını öğrenmek için internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Temel Kavramlar Sözlüğümüzdenyararlanabilirsiniz.

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

ÇAMKIRAN SİGORTA ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir. Veri Sorumlusu” olarak  künyemiz ve  kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

Muzaffer Çamkıran Sigorta Ve Ara. Hiz. Ltd. Şti.

Adres :

Akçay Caddesi No : 72 GAZİEMİR / İZMİR

İnternet Sitelerimiz:

http://www.camkiransigorta.com

Telefon : 

+90 (232) 265 55 55

e-posta (KVK için):

kvkk@camkiranotomotiv.com

 

 

4. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Potansiyel ve mevcut gerçek kişi müşteriler, gerçek kişi müşteriler namına ödeme yapan üçüncü kişiler, kurumsal müşteri temsilcileri ile potansiyel ve mevcut gerçek kişi tedarikçiler ve kurumsal tedarikçi temsilcilerinin KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, HUKUKİ İŞLEMLER, MÜŞTERİ İŞLEMLERİ, FİNANS, MESLEKİ DENEYİM, İŞLEM GÜVENLİĞİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR ve DİĞER kategorilerindeki verileri ile FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR, SAĞLIKgibikategorilerdekiözel nitelikli verileriniişlemekteyiz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda; 

 

1.    Ağ Güvenliğini Sağlamak

2.    Araç Sigorta işlemlerini yürütmek,

3.   Konut ve İşyeri Sigorta İşlemlerini yürütmek,

4.   Sağlık Sigortası İşlemlerini Yürütmek,

5.   Deprem Sigortası İşlemlerini Yürütmek,

6.   Seyahat Sigortası İşlemlerini Yürütmek,

7.   Hayat Sigortası İşlemlerini Yürütmek,

8.   Nakliyat Sigortası İşlemlerini Yürütmek,

9.   Yeşil Kart Sigortası İşlemlerini Yürütmek,

10. Belgeleri Tamamlamak,

11.  Çözüm Ortakları ile Bilgi Paylaşmak

12. Ek Hizmet/Ürünlerin Satışını Yapmak,

13. Fiyat Teklifi Almak,

14. Hukuki Güvence Sağlamak,

15. Sözleşme Süreçlerini Yönetmek,

16. İlgilileri Bilgilendirmek,

17. İlgililerle Anlık Haberleşme sağlamak

18. İş İlişkilerini Yürütmek,

19. Kuruluş Menfaatlerini Korumak,

20.      Mal, Ürün ve Hizmet Satın Almak,

21. Müşteri Kaydı Oluşturmak,

22.Müşteri Memnuniyetini Sağlamak,

23.      Tahsilat Yapmak,

24.      Finansman İçin Destek Sağlamak,

25.      Ön MuhasebeKayıtlarını Oluşturmak,

26.      Potansiyel Müşteri Talebini Almak

27.Potansiyel Müşterilere Ulaşmak

28.      Potansiyel Müşteriye Destek Sağlamak

29.      Potansiyel Tedarikçi Teklifini Almak

30.      Reklam ve Tanıtım Yapmak

31. Resmi Bildirimde Bulunmak,

32.      Sesli İletişimi Kaydetmek,

33.      Siparişleri Yönetmek,

34.      Üçüncü Kişilerden Tahsilat Yapmakamaçlarıyla işlenmektedir.

 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, sunucularımız, sabit ve mobil cihazlarımız, bulut servislerimiz, elektronik postalarımız, sosyal medya hesaplarımız, anlık mesajlaşma uygulamalarımız, video konferans yazılımlarımız, mobil uygulamalarımız gibi elektronik ortamlarda ve dosya ve defterlerimiz gibi fiziksel ortamlarda yurt içinde  ve yurt dışında işlenmektedir.
ÇAMKIRAN SİGORTA  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

ÇAMKIRAN SİGORTA olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanunun 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde  ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

7.1 Sigorta Şirketleri İle Veri Paylaşımının Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek ve seçeneklerinizi artırabilmek için müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerinizi teklif isteme ve poliçe oluşturma amaçlarıyla anlaşmalı olduğumuz ve acenteliğini yürüttüğümüz aşağıdaki Sigorta Şirketleri ile paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi paylaştığımız sigorta şirketleri aşağıdaki listede sıralanmıştır. Ayrı birer veri sorumlusu olan bu sigorta şirketlerinin kişisel verilerinizi nasıl işledikleri hakkında sağladıkları aydınlatma belgeleri de bağlantı olarak verilmiştir.

1.   AKSigorta (https://www.aksigorta.com.tr/yasal/kisisel-verilerin-korunmasi)

2.   Allianz Sigorta (https://www.allianz.com.tr/tr_TR/faydali-bilgiler-ve-linkler/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-bilgilendirme.html)

3.   AXA Sigorta (https://www.axasigorta.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasina-iliskin-aydinlatma-bildirimi)

4.   Dubai Sigorta (https://www.dubaisigorta.com.tr/kvkk/kvkk.html)

5.   Ergo Sigorta (https://www.ergo.com/en/Unternehmen/ERGO-International/Tuerkei)

6.   Ethica Sigorta (https://www.ethicasigorta.com.tr/assets/contents/pdfs/yasal_bilgilendirme/Kisisel_Verilerin_Korunmasi_Proseduru.pdf)

7.   Eureko Sigorta (https://www.eurekosigorta.com.tr/bilgilendirme/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu)

8.    Groupama Sigorta (https://www.groupama.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu/)

9.    Güneş Sigorta (https://www.turkiyesigorta.com.tr/yasal-bilgilendirme/kisisel-verilerin-korunmasi)

10.            Türk Nippon Sigorta (https://www.turknippon.com)

7.2. Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki ; 

1.     Kullanılan yazılım ve uygulamalar için teknik destek ve  bakım temin etmek amacıyla bilişim firmaları ile,

1.     Mali kayıtların tutulması ve denetimi için hizmet alınan Mali Müşavirle,

2.     Tahsilat işlemlerinin yerine getirilebilmesi için hizmet alınan Bankalarla,

3.    Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi için distribütör kuruluş  ve iş ortakları ile,

4.   Yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için iş ortakları ile,

5.    Sigorta süreç ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketleri ile,

6.    Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülebilmesi için avukatlar ile,

7.    Ticari faaliyetlerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti veren firmalarla,

8.    Mal ve hizmet tedariki için tedarikçi firma ve kişilerle,

9.   Reklam, tanıtım ve pazarlama amacıyla hizmet alınan firmalarla,

10.  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kişi ve kuruluşlar, kamu kuruluşları ve yargı organları ile paylaşılmaktadır.

7.3. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

ÇAMKIRAN SİGORTA   internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

1.     Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,

2.     Dosya paylaşımı  için ABD menşeli Google ile,

3.    Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Microsoft ile,

4.      Mobil işletim sistemleri ve cihazlarla birlikte sunulan hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ve Güney Kore menşeli Samsung ile,

5.    Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Linkedin ve Instagram ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1.     Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)

2.     Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)

3.    Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)

4.    Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)

5.    Samsung (https://www.samsung.com/tr/info/privacy/)

6.    Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)

7.    Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)

8.    Zoom (https://zoom.us/privacy)

9.   Linkedin (https://tr.linkedin.com/legal/privacy-policy?)

10. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

8. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

1.     Kişinin açık rızasının olması,

2.    veya kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,

 

1.    6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

2.    2004 sayılı İcra İflas Kanunu,

3.   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

4.   4458 sayılı Gümrük Kanunu,

5.   213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

6.   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gibi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak,

 

3.    “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

4.    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

5.    “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

6.    “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

9. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak KVKnun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

1.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.    KVK nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10. KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru  sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.